Поверителност

Ние, в shop.geronimounderswim.com, уважаваме конфиденциалността.
Използваме информацията, която събираме, единствено и само за да подобрим качеството на вашето пазаруване.
Вашата лична информация не се предоставя или търгува с трети лица, освен ако те не са подизпълнители на услуги, свързани с дейността на Уебсайта.

КАКВА Е НЕПЕРСОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЪБИРАМЕ?

IP АДРЕС, БИСКВИТКИ,  ПИКСЕЛНИ МАРКЕРИ

IP АДРЕС

Всяко посещение на нашия уеб сайт се регистрира чрез IP адрес. Вашият IP адрес ни позволява да събираме широка, нелична демографска информация, която ни помага да анализираме потока на трафика, потребителското поведение и изживяване.

"Бисквитките" ви позволяват да използвате пазарската кошница на нашия сайт.
Без "бисквитки" не можете да поръчате от shop.geronimounderswim.com.

БИСКВИТКИ

"Бисквитките" са малки файлове, които се записват на вашия компютър. Те са предназначени да съхраняват скромно количество нелични данни, прехвърлени от нашия уебсайт в компютъра Ви, така че да можем да Ви идентифицираме, когато посещавате Уебсайта ни и да предоставяме съдържание, съобразено с Вашите нужди и интереси. Тези файлове също така предоставят информация за търсене и покупки, която компанията и нейните партньори от трети страни използват за подобряване на обслужването на клиентите и избора на съдържание.

ВИДОВЕ БИСКВИТКИ

- Сесийни "бисквитки"
Това са временни “бисквитки", които остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.

- Постоянни "бисквитки"
Те остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, понякога за период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от "продължителността на живот" на отделната "бисквитка"). Постоянните "бисквитки" се използват, когато операторът на уеб сайта трябва да знае кой сте през повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или предпочитанията за персонализиране на уеб сайта).

-"Бисквитки" на първата страна
Това са "бисквитки", поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от действителния уеб сайт, който посещавате. Това включва приписването на уникална Ваша идентичност с оглед проследяването на движението Ви в уеб сайта. Операторите на уеб сайтове често използват “бисквитки" на първата страна за управление на сесията и с разпознавателни цели.

- "Бисквитки" на третата страна
Това са "бисквитки", използвани от трети страни, например социални мрежи, за да проследят посещенията Ви в различни сайтове, в които те рекламират. Операторът на уеб сайта няма контрол върху "бисквитките" на трети страни.

ПИКСЕЛНИ МАРКЕРИ

Пикселният маркер е системен обект, вграден в уебсайт или в основния текст на имейл и обикновено е невидим за потребителя. Той позволява проследяване на дейността му : дали отваря изпратените от нас имейл или кога и какво разглежда сайта. Често пикселният маркер се използва в комбинация с бисквитки.

КАКВО ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Може да поискаме вашето име, телефонен номер, домашен адрес, имейл адрес, дори възраст – в случай, че провеждаме конкурси, томболи или анкети. Когато извършвате покупка на нашия Уебсайт, в допълнение към горното, изискваме Вашите имена, имейл или телефонен номер за контакт, адрес за доставка и подробности за начина на плащане.

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА:

Когато се абонирате за текстови известия /SMS/, вие се съгласявате да получавате автоматизирани маркетингови съобщения на предоставения от Вас телефонен номер. Съгласието Ви не е условие за покупка. Ако не желаете да получавате повече известия, можете да се отпишете, като изпратите отговор с текст STOP. 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СПОДЕЛЯМЕ С ТРЕТИ СТРАНИ?

shop.geronimounderswim.com е електронен магазин и използваме трети страни за плащане и доставка, маркетинг кампании, бизнес анализи.  Сключваме договори с външни компании за предоставяне на тези услуги, включително обработка на кредитни карти, доставка, проверка на име и адрес, разпространение на електронна поща и т.н. Ние предоставяме на тези компании само информацията, от която се нуждаят, за да извършват услугите си.За да се уверим, че вашето лично пространство е уважавано и защитено , ние работим в тясно сътрудничество с тях. Въз основа на договор за извършване на услуги, на третите страни е забранено да използват тази информация за собствена маркетингова цел или да споделят тази информация с някой друг освен с Елтидиви ЕООД, собственик и администратор на shop.geronimounderswim.com

[lang2]

We, at Geronimo respect your privacy. We use the information we collect only to improve the quality of your shopping experience and we do not trade, or sell your private information to others.

WHAT NON IDENTIFYING INFORMATION DO WE COLLECT?

IP address, cookies, pixel tags

Each visit to our website is registered through an IP address. Your IP address also allows us to gather broad, non-personal demographic information, which helps us analyze traffic flow, customer behavior, and partially user experience.

Cookies allow you to use the shopping cart on our site. Without cookies you cannot order from Geronimo-underswim.com. Cookies are small files which are stored on your computer. They are designed to hold a modest amount of non personal data, transferred from our website to your computer so that we may identify you when you visit us and provide customer tailored content .These files also provide non-personally identifiable browsing and purchasing information which our company and its third-party partners use to improve customer service and content selection.

WHAT PERSONAL INFORMATION DO WE COLLECT?

We might ask for your name, telephone number, home address, email address and age for competitions, newsletters or personal shopping accounts. When a purchase is made on our site, in addition to the above, we also ask for delivery address, and payment method details. We may obtain information about your usage of our Website to help us develop and improve it further through online surveys and other requests.

WHAT INFORMATION DO WE SHARE WITH OTHERS?

We may contract with other companies to provide certain services, including credit card processing, shipping, name and address verification, email distribution, etc. We provide these companies only with the information they need to perform their services and work closely with them to ensure that your privacy is respected and protected. These companies are prohibited by contract from using this information for their own marketing purposes or from sharing this information with anyone other than geronimo-underswim.com. We will not pass your information on to any other third parties for marketing purposes unless you have agreed for us to do so.